Från oss alla, till er alla…

2018-12-20|

Ännu någon dag till lyser flitens lampa högst uppe i gamla Skofabriken i Hornstull, men snart stundar välförtjänta julledigheter. Vi på Urbio vill passa på att tacka alla branschkollegor för givande utbyten och samarbeten under det gångna året – med en önskan om en God Jul och ett Gott Nytt År!

Grön stadsutveckling i Alby

2018-12-18|

Tillsammans med Varg arkitekter och Trivector arbetar Urbio just nu med en fördjupad strukturplan för västra Albydalen i Botkyrka kommun. Ny bebyggelse inklusive multifunktionell stadsgrönska bildar en ny årsring kring 60-talets kärna av lamellhus och stärker upp gaturum och ett nydefinierat Alby torg.

Utflyktslekplatser vid Görväln

2018-12-12|

På uppdrag av Järfälla kommun utvecklar nu Urbio utflyktslekplatser som ska placeras på strategiska punkter i landskapet i Görvälns naturreservat, nordvästra Stockholm. Tanken är att platserna ska bli attraktiva målpunkter med både rörelselekar och fantasieggande utformning, där barnet ges chansen att lära känna naturen bättre.