Från parkering till bostäder

2018-04-25|

Urbio tar tillsammans med Brunnberg Forshed fram ett gestaltningsprogram för förtätning av ett 60-talsområde i Ektorp, som ligger i södra delarna av Norrköping. Primärt är det utkanternas parkeringsytor som bebyggs, medan de gröna värdena i den centrala parken stärks. Bra princip tycker vi!

Brädgården på samråd

2018-04-19|

Urbio har tillsammans med Urban Minds och Larsson Arkitekter arbetar fram gestaltningsprogram för ny strukturplan i Nyköping. Platsen rymmer ett inre parkstråk och bebyggelse om ca 300 lägenheter. Beställare är Stadsvillan/Nötudden fastigheter. Nu är planen ute på samråd! Läs mer här >

Urbio lanserar ny grafisk profil

2018-04-10|

Våren är här! Det firar vi genom att stolt presentera Urbios nya grafiska profil! Den nya logotypen är tänkt att symbolisera livet och det levande samt förmedla nyfikenhet, framåtanda och lekfullhet. Vi hoppas att ni ska gilla den och vi ser fram emot att börja använda den i alla våra spännande projekt framöver!