Birka-området omdanas

2018-03-28|

Birka-området, centralt beläget i Nacka vid den blivande t-banestationen Järla, planeras för fler bostäder, förskolor och utveckling av parker. Runt omkring planeras samtidigt för tät, sammanhållen stadsbebyggelse. URBIO bistår Tovatt i arbete med planförslag på uppdrag av Nacka kommun.

Stadsutveckling i Tensta

2018-03-21|

Den nedlagda Kämpingeskolan i Tensta ska ersättas med kontors- och bostadshus. URBIO arbetar på uppdrag av Exploateringskontoret med att få till bra flöden på torg, gator och gångstråk. En av utmaningarna är att utveckla det trafikseparerade Tensta till en mer fotgängarvänlig och trygg stadsdel.

Satsningar i Skärholmen

2018-03-15|

Stockholmshem har planer på att flytta sitt huvudkontor till Skärholmen – som en del av stadens satsningar där. Med hjälp av ett nytt höghus fyllt med kontor, kulturverkstad och hyresbostäder ska centrala Skärholmen bli en mer attraktiv och levande plats. URBIO håller i landskapsfrågorna.

Om bisurret och maten

2018-03-01|

Enkla åtgärder i stadsmiljön kan få staden att fungera som en viktig refug för många av de vilda biarterna. Genom att synliggöra bina i staden kan kunskapen om binas betydelse leda till att vi i högre grad efterfrågar hållbar matproduktion. Läs URBIOs artikel på Hållbarstad här >