Stadsutveckling på Tegelbruket

2018-01-31|

Tegelbruket 1, en del av handelsområdet vid Slagsta strand i Botkyrka kommun, kan komma att stadsutvecklas med ny bebyggelsestruktur. URBIO supportar Archus Arkitektur och Stendörren Fastigheter i arbetet med att få fram underlag till det pågående detaljplanearbetet.

Stockholmska naturreservat

2018-01-25|

När huvudstaden förtätas blir det allt viktigare att bevara strategiska belägna naturområden och där utveckla de ekologiska och sociala värdena. URBIO har fått i uppdrag av Exploateringskontoret, Stockholm stad, att arbeta fram förslag för två framtida naturreservat. Först ut är Rågsveds friområde.

Livfulla restauranggårdar

2018-01-18|

Just nu arbetar URBIO med utformningen av en serie gårdsrum mitt på Södermalm. Projektet heter Stockholmsverken och ambitionen är att innergårdarna, tillsammans med nya butiker, restauranger och kaféer, ska utgöra en inspirerande och livfull miljö för alla som arbetar och bor i området. Läs mer här>

Om att aktivera vinterlandskap

2018-01-12|

I URBIOs senaste idéartikel berättar vi om hur vinterlandskap kan bli mer attraktiva och aktiverade. Artikeln är utformad som ett ABC och genom att genomföra alla alfabetets rubriker skulle grannskap och hela stadsdelar kunna bli mer anpassade till vårt klimat under vinterhalvåret! Läs artikeln här>