Mötesplats Bagartorp

2017-11-29|

URBIO har på uppdrag av Signalisten tagit fram ett förslag för en temporär park i Bagartorp, Solna. Den nya aktivitetsplatsen ska ersätta de skollokaler som rivs. Här ska ges plats för mötesplatser med långbord och grill, stadsodling samt spontanidrott som padeltennis och skate. Läs mer i Stockholm Direkt här>

Invävd demokratisk ordning

2017-11-24|

I senaste numret av Arkitekten (12.2017) appropå vandringsutställningen ‘Aiming for Democratic Atrchitecture’ berättar Linda, vår kontorschef, om hur demokratibegreppet vävs in i projekten: “Vi intresserar oss oss för ytor som människor kan ta i anspråk och är engagerade i de demokratiska processer som uppstår”.

Stadsbygd på Nobelberget

2017-11-15|

På uppdrag av Atrium Ljungberg arbetar nu URBIO med landskapsfrågorna på de första delarna av stadsomvandlingen på Nobelberget i Nacka. Området ska få ca 550 nya lägenheter samt kontor/verksamheter och en förskola. Projektet inkluderar torgytor, förskolegård, stråk och bostadsgårdar.

PAX – pedestrian art crossings!

2017-11-13|

“Stadsplanerare, arkitekter och landskapsarkitekter måste formulera vilka slags gaturum som bör eftersträvas, så att dagens teknikutvecklare får med sig dessa parameter in i utformningen av morgondagens mobilitetslösningar.” Läs URBIOs senaste debattartikel på Hållbarstad.se här >