Att lära av o-naturen

2017-09-14|

“Om utrotandet av arter ska kunna begränsas framöver behöver fler människor medvetandegöras kring att allt vi gör får faktiska konsekvenser på vår livsmiljö. Att lyfta fram den svartlistade o-naturen är ett sätt att göra det på!” Läs gärna den senaste URBIO-artikeln på Arkdes hållbarhetsportal Hållbarstad.se >

Prunkande arboretumtorg

2017-09-13|

På regionsjukhuset Karsuddens entréplats i Katrineholm har växtmaterialet nu tagit fart. Här finns ett drygt dussin trädarter och marktäckare som lammöra och blommande ormbergrot. Mässingsfärgade stålkrumilurer bidrar till platsens identitet, men är samtidigt påkörningsskydd.