Rålis klimatrustas

2017-06-26|

URBIO har på uppdrag av Stockholm Stad inlett en förstudie kring hur Rålambshovsparken kan rustas för att möta framtidens krav på dagvattenhantering. Arbetet tar utgångspunkt i både historiskt material och den senaste forskningen. Bild: Flygperspektiv av Erik Glemme/Parkavdelningen/Stadsarkivet 1935.

Utkiksplatser och schäslonger

2017-06-20|

I projektet Finnboda Trädgårdar i Nacka arbetar URBIO åt HSB Bostad med att ta fram handlingar för utemiljöerna. Här kommer sparade ekar, växthus och schäslonger bidra till en intressant närmiljö för de boende – som också får fantastiskt fin utsikt över Stockholms inlopp.

Vattenbristens stadsgrönska

2017-06-15|

Hur måste den viktiga stadsgrönskan utvecklas när vattenbrist hotar att göra livet i staden allt vanskligare? I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se skriver vi om tänkbara lösningar på ett växande problem i spåren av de pågående klimatförändringarna. In och läs artikeln via länken här>