Må kunskapens fyrar lysa!

2017-02-27|

I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se vill vi trumma för vikten av kvalitativa skolor och skolgårdar och potentialen med att samnyttja skolans alla faciliteter med det övriga lokalsamhällets olika verksamheter. Spegla vikten av kunskap genom att låta skolorna bli de nya prestigeprojekten framöver! Läs hela artikeln här >

DigiFys går in i steg 3

2017-02-23|

Nu går URBIO med teampartners in i Vinnovas steg 3 med projektet DigiFys. I steg 2 har vi undersökt hur spelmekanismer kan locka till mer rörelse bland barn och unga vid utevistelse. Här i steg 3 övergår fokus till design av produkter för lek och form på landskap. Den första testbädden kommer byggas på TomTits!

Bergs Gård tar form

2017-02-15|

Vid Saltsjön i anslutning till Jarlaberg, på platsen för en oljehamn under avveckling, planeras ny stadsmiljö med ca 2000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Kommunen har påbörjat projektet och arbetar nu med utredningar och förberedelser för planläggning. URBIO bistår i landskapsfrågorna.

Grönt i Sigtuna Stadsängar

2017-02-07|

URBIO arbetar vidare efter erhållen markanvisningsvinst med ett nytt stadskvarter i Sigtuna Stadsängar, en ny stadsdel med miljöprofil norr om centrala Sigtuna. Projektet om ca 70 bostadsrättslägenheter görs i samarbete med Arkitektstudio Witte åt HSB Bostad.