Barkarbystaden etapp 2

2016-11-22|

URBIO arbetar på uppdrag av Skanska med kvarter i etappen 2 av den nya stadsdelen Barkarbystaden i Järfälla. Här är höga krav på både dagvattenhantering och grönytefaktor, vilket är en stor utmaning att lösa. Fullt utbyggt kommer det finnas totalt ca 18 000 bostäder i Barkarbystaden!

Strukturskisser i Saltis

2016-11-09|

Tillsammans med kontorskompisarna på Warm in the Winter skissar URBIO nu på ny strukturplan för centrala delarna av anrika Saltsjöbaden i Nacka. Utmaningen i projektet är att hitta den lokala identiteten för stadsomdaningen med utgångspunkt i ett landskapsperspektiv.