Sökes: driven landskapsarkitekt

2016-09-28|

URBIO växer och behöver bredda teamet! Just nu söker vi därför en driven landskapsarkitekt med minst 5 års erfarenhet av komplexa landskapsuppdrag som handläggare/uppdragsansvarig. Skicka in din ansökan på jobb@urbio.se eller kontakta Mattias Gustafsson på 0722-31 63 00. Vi ser fram emot din ansökan!

Studiedag: Campus Ultuna

2016-09-27|

Under URBIO’s studiedag på Ultunas nya campus hade vi växtvandring genom Kunskapsparken, Corson och Ullbo med eminent guidning av Sofia Eskilsdotter. Vi fick också en inspirerande genomgång av av det spännande Lawn-projektet om ängslika gobeläng-mattor av professor Maria Ignatieva.

Finnboda Trädgårdar

2016-09-20|

Högt beläget på berget i anslutning till Danvikshem, med finfina utblickar ut över Stockholms inlopp, planeras nu för ny bostadsbebyggelse med drygt 100 nya lägenheter med inriktning på 55+boende. URBIO har fått i uppdrag av HSB Bostad att vidareutveckla konceptet för utemiljön.

‘Jämställd skolgård’-bygge

2016-09-15|

URBIO har tillsammans med Urban Utveckling i dagarna avslutat det Boverket-finaniserade projektet ‘Jämställd skolgård’, där vi i dialog med eleverna på Skäggetorpskolan i Linköping både undersökt och i olika typer av bygg-projekt utvecklat en skolgård för alla – oavsett kön eller etnicitet.

Studieresa till Oslo

2016-09-05|

Årets höstresa gick till Oslo som håller på med makalös stadsutveckling. I strålande sol besökte vi en rad dagvattenparker, kajstråk, trädtorg, bäcknatur, bostadsgårdar och gatuomvandlingar. Dessutom guidades vi av de norska landskapsarkitektkontoren Dronninga Landskap och LINK som visade sina projekt.