Omdaning: Telegrafberget

2016-08-31|

URBIO har inlett landskapsarbetet med Telegrafberget i Nacka. Här planeras för ca 300 nya bostäder med grym utsikt över Stockholms inlopp, en småbåtshamn och verksamheter. De minst sagt spektakulära topografiska förhållandena är en av utmaningarna i detta superspännande projekt!

Bakterierna är våra vänner

2016-08-24|

I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se klurar vi på potentialen med mikrober som motorer för ekologisk resiliens i våra städer. Allt för få tänker på bakterier i samband med urbana ekosystemtjänster, vilket är synd! Dags att bjuda in de goda bacilluskerna i våra stadsmiljöer! Läs gärna artikeln här>

Uppsalas nya superstadsdel

2016-08-24|

URBIO arbetar för fullt med ett av kvarteren i Uppsalas nya stadsutvecklingssatsning – Ulleråker. Här ska 7000 nya bostäder byggas de kommande decennierna. Arkitekt är Arkitema och byggherrar är Folkhem och Rikshem. Projektet fokuserar på grönytefaktor och dagvattenfrågor – kul tycker vi!

Vaktparaden ger formen

2016-08-20|

Höstterminen är igång och på URBIO är det full fart igen. En rad intressanta stadsutvecklingsprojekt sätter igång, som exempelvis nya rekreativa parkmiljöer i anslutning till nya bostäder på Östermalm, där nu 3D-studier tas fram för en ny aktivitetsplats på temat vaktparad.