PERLA – för social hållbarhet

2016-06-28|

Kom och delta på URBIOs seminarium under Almedalsveckan i Arkitekturträdgården (Strandgatan 16A) måndag 4/7 kl 13! Där lanserar vi PERLA – strategier för hur social hållbarhet kan genereras genom performativ landskapsarkitektur, och diskuterar detta med inbjudna gäster. Vi syns!

Vårexkursion i NDS Hjorthagen

2016-06-23|

Årets vårexkursion med kontoret gick till stadsutvecklingsområdet Hjorthagen, som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Här är URBIO involverade i ett antal etapper och de första är nu på gång att bli färdiganlagda, som här i kvarteret Stora Sjöfallet där vi blev guidade av markentreprenören.

URBIO i Södra Värtan

2016-06-20|

URBIO är ett av de team som arbetar med att utveckla koncept i de parallella uppdragen för den nya stadsdelen Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden. På det senaste kunskapsseminariet anordnat av Stockholm Stad föreläste dessutom kontoret om sätt att tänka kring gröna lösningar i tidiga skeden.

Arboretumtorget invigt!

2016-06-08|

URBIO har ritat ett nytt entrétorg med artrikt trädskikt och krumelur-aktiga trädskydd på Karsuddens sjukhus i Katrineholm som nu invigts. Karsudden, som är under om- och tillbyggnad, är Sveriges största sjukhus för rättspsykiatrisk vård. Nu färdigställs också en serie gröna rastgårdar signerade URBIO.