Utkiksträdgård för äldre

2016-02-23|

URBIO har fått i uppdrag av Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna att rita utemiljön kring två höghus i Huvudsta. Byggnaderna hyser 70 lägenheter med trygghetsboende-koncept. De äldre här kommer att få tillgång till vilsamma trädgårdsrum med fantastisk utsikt ut över Ulvsundasjön.

Eko-effektivt på Gärdet

2016-02-10|

URBIO ritar på eko-effektiv närnatur i bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet. Platsen ligger invid spridningskorridoren mellan södra och norra Djurgården och URBIO har tagit fram en verktygslåda av understödjande åtgärder. Beställare är Aros Bostad och Axeloth arkitekter ritar byggnaderna.

Gårdsrum i Kista Äng

2016-02-02|

Kista nordväst om Stockholm är i översiktsplanen utpekad som en av de nya tyngdpunkter som kommer se en omvälvande stadsutveckling framöver. Nu har planen för Kista Äng, där URBIO utformat flera av gårdsrummen, precis varit ute på samråd. Läs mer om planen här>