Grönytefaktoroptimerat i VRN

2016-01-26|

Västra Roslags-Näsby i Täby kommun kommer när det står färdigt innhålla “spännande arkitektur, grönskande tak, parker och öppna platser där folk kan träffas och umgås”. URBIO var med och vann flera markanvisningar åt olika byggherrar våren 2014 och nu drar arbetet med landskapet på flera av tomterna.

Tonårsflickors skolgårdsmiljö

2016-01-15|

URBIO kommer med bidrag från Boverket och i team med Urban Utveckling driva ett dialog- och brukarmedverkanprojekt på Skäggetorpskolan i Linköping som syftar till att aktivera tonårsflickor i planeringen av skolgårdsmiljön för att i förlängningen skapa mer jämställdhet mellan könen.