Skärvet – storgårdskvarter i Växjö

2015-11-25|

URBIO har fått i uppdrag av Skanska att rita vidare på landskapskonceptet för projektet Skärvet i Växjö. URBIO utreder nu storgårdskvarterets möjligheter, gestaltar utemiljö i kombination med den diversa men samtidigt omslutande bebyggelsen ritad av Kjellander Sjöberg arkitektkontor.

Skolan mitt i byn!

2015-11-13|

URBIO arbetar just nu i en rad skol- och förskoleprojekt och passar därför på att undersöka potentialen i vad morgondagens skolmiljöer kan vara. I gestaltningen av Raoul Wallenbergskolan Järvastaden, eller “Skolan mitt i byn”, vävs Patrik Grahns åtta parkkaraktärer in i gestaltningen av den hållbara utemiljön.

Framåtanda i Fyrklövern

2015-11-06|

Programområdet Fyrklövern i Upplands Väsby är ett stadsbyggnadsprojekt där projekt med arkitektonisk kvalitet, social och ekologisk hållbarhet ges rabatt på markpriset. En intressant incitamentstruktur som höjer ribban. URBIO verkar här i projekt åt Väsbyhem och ALM Equity.