Oktober-seminarier

2015-10-20|

Under oktober medverkar URBIO i flera seminarier. Missa inte när Linda Pettersson föreläser på Landskapsarkitekturdagarna eller när Mattias Gustafsson håller i workshops i plattforms-samarbetet Tvärsamverkan för nya urbana synergier anordnat av Naturvårdsverket.

DIY i Rosendal, Uppsala

2015-10-16|

I södra Uppsala växer stadsdelen Rosendal fram med höga hållbarhetsambitioner. I etapp 2 ritar URBIO kvartersmark åt Diligentia med idéer om hur understödjande strukturer för DIY-kultur (do it yourself) kan skapa en mer aktiv närmiljö för boende och näringsidkare.

Barkarbystaden växer fram

2015-10-01|

Nu påbörjas arbetet med gestaltningsprogram för Barkarbystaden tredje etapp i områdets nordöstra del. Kulturlandskap inklusive flygfält omvandlas till tunnelbaneansluten tät stadsväv. URBIOs arbete består i att ta fram gestaltningskoncept för grönstruktur, dagvatten och mellanrummens olika plats-typologier.