Pråpert på Östermalm

2015-09-24|

URBIO startar nu projekteringen av nästa etapp av Svea Fanfar på Östermalm. Utemiljön kommer att användas gemensamt av de boende och folk på musikhögskolan. Området kännetecknas av hög kvalitet på material och kommer fullt utbyggt att bland annat innehålla ett parktorg och en lekplats.

Studieresa Seattle – Portland

2015-09-09|

Kontoret drar på studieresa till den amerikanska västkusten för att gå till botten med ekologisk dagvattenhantering i regnrabatter och foodtrucks som stadsbyggnadselement – Seattle och Portland lär vara hipsterkulturens vagga. Följ oss gärna på resan här >

Post-industriell sajt-gestaltning

2015-09-07|

URBIO lämnar i dagarna in ett projekt i Saltängen/Norrköping och ett i Norra Djurgårdsstaden/Stockholm – båda med post-industriella frågeställningar som gemensam nämnare. En intressant nöt att knäcka är hur det kulturhistoriska arvet kan synliggöras utan att anläggningen förlorar sig i ruinromantik.