Taklandskap på Söder

2015-03-29|

URBIO har i uppdrag att i samarbete med Axeloth gestalta ett taklandskap på ett lamellhus från 60-talet som byggs till med ca 15 nya etagelägenheter. Det gröna taklandskapet blir tillgängligt för alla i huset och får ett minispa med bastu, en festplats och ett orangeri med köksodling.

Lekfull besöksbebyggelse

2015-03-22|

URBIO i team med Wall to Wall har i uppdrag åt Astrid Lindgrens Värld att ta fram förslag på småskalig besöksbebyggelse i anslutning till teaterparken i Vimmerby. Målet med bebyggelsestrukturen är ett trivsamt besöksboende rik på upplevelsevärden – både ur ett vuxen- och barnperspektiv.

Nu kommer Grannverkstäderna!

2015-03-13|

Ta del av URBIO’s senaste idéprojekt om Grannverkstäder! “Grannverkstaden är samtidigt både ungdomsgård och kvällskurslokal, och kan fungera som viktig katalysator för andra sociala verksamheter i stadsdelen”. Läs hela artikeln på Hållbarstad.se >

Missa inte Extreme Landscapes!

2015-03-05|

Ta tillfället i akt att ta del av URBIO’s medarbetare Linda Pettersson’s föreläsning “Rödgrönblå stadsbyggnadskonst” på Landskapsarkitekturdagen den 24:e april! Det övergripande temat för årets branschdag på Alnarp är klimatförändringarnas krav på planeringen och gestaltningen av våra stadslandskap.