Besökspunkt i brandfälten

2015-01-27|

I dagarna är det ett halvt år sedan storbranden rasade utanför Sala. Vad kan vi lära oss om klimatförändringarna och den sprirande pyrofila natur som nu kommer göra sitt intåg i det eldhärjade landskapet? Läs om URBIO’s idéförslag BVB – Besökspunkt Västmanlands Brandfält på Hållbarstad.se!

Bryggboende i Gröndal

2015-01-19|

URBIO har fått i uppdrag av ByggVesta och ALM Equity att ta fram bygglov för landskapet kring vattennära stadsbebyggelse på Bryggvägen i Gröndal. Bostadshusen förhåller sig till gata och berg med fantastisk utsikt ut över Mälarens vattenspegel. Arkitekt är MAP Stockholm. Planerad inflyttning 2017.

Himmel i Tollare

2015-01-09|

På uppdrag av Tobin Properties arbetar URBIO nu med landskapskonceptet för ny bostadsbebyggelse grupperat i hjärtat av Tollare i Nacka. Platsen är optimal med mycket himmel i en sydvänd sluttning och utsikt över vattnet. Arkitekt för 5 hus, som projektet heter, är Arrhov Frick Arkitektkontor.