God jul önskar vi på URBIO!

2014-12-18|

URBIO har haft ett händelserikt år med en uppsjö intressanta landskapsprojekt. Vi har arbetat med stadsplaneuppdrag, markanvisningstävlingar, en museipark och landskapskoncept för en stadsdel i Shenyang i Kina. Nu tar vi ett välbehövligt jullov och ser fram emot nya, spännande samarbeten i vår!

Eco + hightech i Stadshagen

2014-12-09|

URBIO arbetar med landskapskoncept i stadsutvecklingsprojektet Stadshagen. Tillsammans med Archus hjälper vi Electrolux med fastighetsutveckling som knyter ihop stadsdelen med gröna kopplingar och platsbildningar. Ekosystemtjänster och högteknologiska lösningar är ledord för gårdarna uppe på taken.

8 vunna markanvisningar i år!

2014-12-03|

URBIO har varit med och bidragit med landskapsidéer till åtta markanvisningsvinster i år runt om i Mälardalen åt kunder som Tobin Properties, SMÅA, Wästbygg, HSB, Byggvesta och nu sist Diligentia. Bilden är från projektet Woodhouse Rosendal i samarbete med Kjellander + Sjöberg m fl – läs mer om projektet här >.