Inbäddad bil ohållbart!

2014-09-26|

I det senaste numret av Arkitekten (nr 9 2014) pläderar Mattias på URBIO i en debattartikel för hur den ekologiska och sociala hållbarheten i bostadsprojekten kan boostas genom att välja bort de dyra underjordsgaragen. Läs artikeln (som återfinns på sid 20) här >

Urban Exploration Vienna

2014-09-21|

URBIO reste till Wien på studieresa för att från cykelsadeln uppleva modern stadsbyggnad, gröna bostadsprojekt och ambitiösa satsningar på campusutveckling. Även ett nytt strandpark i det näraliggande Bratislava besöktes via katamaran på Donau.

DIGIFYS-workshop i Vårby

2014-09-09|

URBIO deltar i ett två-årigt, VINNOVA-finansierat samverkansprojekt som syftar till att locka unga till mer utevistelse. Under två dagar utforskades utemiljön i Vårby gård tillsammans med 20 ungdomar för att fånga upp potentialen i den offentliga miljön.