Om framtidens Allemansgata

2014-05-21|

“Vad händer med stadens gaturum när bilinnehavet sjunker och bilåkande blir en smart on-demand-tjänst? Allemansgatan är mer som långsträckta torgbildningar, där golvet samnyttjas smartare mellan de olika trafikslagen.” Läs URBIO’s senaste krönika här >

Retrofitting i Eldsundsviken

2014-05-10|

På uppdrag av Vasallen i Strängnäs arbetar URBIO nu med utformning av park- och torgytor i Eldsundsviken (gamla regementsområdet P10) vid Mälarens strand. Här ska en uthållig, sjönära stadsdel med tydlig identitet skapas med totalt ca 2000 nya bostäder.

‘Behind the Green Door’

2014-05-04|

URBIO medverkar med ett projekt kring läkande natur vid ett äldreboende på utställningen ‘Behind the Green Door’ på DAC i Köpenhamn fram till den 8:e juni. Utställningen är kurerad av belgiska Rotor och har tidigare varit del av Oslo Architecture Triennale 2013. Läs mer här >