Läs om stråkstaden

2014-04-25|

Är du också en motionspendlare? Hur skulle Stråkstadens pulsådror kunna struktureras och utformas för att locka fler stadsbor till motionspendling? Spana in URBIO’s senaste idéartikel på Arkitektur- och Designcentrum’s portal Hållbarstad.se>

URBIO på UR om stadsodling

2014-04-22|

Kolla in föredraget URBIO’s medarbetare Linda Pettersson höll om “Stadsodlingens betydelse i en biofil stadsutveckling”. Föreläsningen, arrangerat av FOR, gavs på ett seminarium om stadsodlande på Nordiska Trädgårdar, Älvsjö i mars tidigare i år.

Ny medarbetare: Cecilia

2014-04-21|

URBIO’s senaste rekrytering heter Cecilia Hellman, är nyexaminerad landskapsarkitekt och har erfarenheter från ett år hos Tengbom. Cecilia är något av specialist på stadsplanering och sophantering efter ett Minor Field Study på ön Unguja, Tanzania!

Torgupprustning i Södertälje

2014-04-16|

URBIO tar fram förslagsskisser på upprustning av torgplats i Wasagårdarna centrum, Södertälje. Målbilden är ett mer inbjudande torg för ett rikare folkliv med fler funktioner och rumsskapade vegetationsöar.