Läs om urbana signalarter

2014-03-27|

Om vi menar allvar med att skapa biologisk mångfald i nya stadsdelar så kan urbana signalarter bli ett spännande verktyg. Urbana signalarter skulle hjälpa oss ta sikte på vad som skapar verkligt hållbara och värdetäta stadslandskap! Läs artikeln här >

Landskapskoncept i Shenyang

2014-03-23|

URBIO har fått i uppdrag av det kinesiska bostadsutvecklingsbolaget Shen Yang Gang Lian Estate Development  att utveckla landskapskonceptet för bostadsområdet Shu Jia Tun District i sjumiljonersstaden Shenyang i nordöstra Kina.

Stadsförnyelse i Gustavsberg

2014-03-11|

På uppdrag av IKANO Bostad ritar nu URBIO på gårdslandskapet i ett nytt stadskvarter om ca 50 lägenheter i den anrika porslinsfabriksmiljön i Gustavsberg. Totalt kommer cirka 1400 lägenheter att om- eller nybyggas i fabriksområdet.

Stadsstrukturer i Nacka

2014-03-04|

URBIO bistår Kjellander + Sjöberg i en fördjupad stadsbyggnadsutredning för Kvarnholmens avslutande etapp – Gäddviken/Hästholmssundet. Förslaget förmedlar en känsla av vattennära och tät stadsmiljö. Beställare är KUAB.