Tanja praktiserar på URBIO

2014-01-25|

Tanja Peters heter URBIO’s nyförvärvade praktikant som ska arbeta hos oss på URBIO. Tanja kommer nu senast från landskapsarkitektutbildningen på SLU Alnarp där hon snart är färdig. Vi på URBIO ser fram emot en lärorik vårvinter tillsammans!

Parkstråk på KTH på samråd

2014-01-21|

I den långsiktiga strategin för ett levande KTH-campus adderas nu studentbostäder till läromiljön. URBIO har hjälpt ByggVesta och Akademiska Hus att gestalta entréområden och park i anslutning till nya byggnader längs Drottning Kristinas Väg.

Tävlingsförslag för Eriksberg

2014-01-20|

URBIO har i samarbete med Kjellander + Sjöberg Arkitektkontor och Urban Minds tagit fram ett lekfullt barnoptimerad stadsbyggnadsförslag i inbjuden tävling för Nya Eriksberg i Uppsala. Beställare är Uppsalahem. Se förslaget här>

Läs om Lekstråksstaden

2014-01-14|

“I den kommande vågen av stadsutvecklingsprojekt behöver vi stadsstrukturer som lockar fram barnens lek och utforskande av världen, tillika vuxnas vilja till avkopplande utevistelse!” Läs den senaste URBIO-artikeln på Hållbarstad.se om barnoptimerad stadsbyggnad.

Stadens receptiva ytor

2014-01-08|

“Oavsett möjligheterna till att skapa receptiva ytor tillåtande för personlig annektering så borde en mer personlig stad börja med en utökad tolerans för det som inte är norm”. Gå in och läs krönikan på Hållbarstad.se av URBIO’s medarbetare Emma Simonsson!