URBIO-krönika i Flervärden

2013-12-19|

Naturens principer – gör arbetsplatsen till ett bättre ställe. Läs URBIO’s krönika i Skanskas magasin Flervärden nr 4 2013 (sidan 20-21) om utemiljöns potential till att få nöjda hyresgäster och personal med attraktiva och myllrande kontorslandskap utomhus.

Hälsobringande utemiljöer

2013-12-18|

Vattenspel och arboretumgalleri med konstnärliga trädskydd pryder den nya entréplatsen till Karsuddens sjukhus. Biofila värden och utemiljöns positiva inverkan på hälsa är utgångspunkter när URBIO gestaltar utemiljön vid om- och tillbyggnad av sjukhuset.

URBIO ritar i Shenyang

2013-12-10|

Hållbarhetsprinciper och skandinavisk design efterfrågas utomlands! URBIO gestaltar en trädgårdsanläggning i sjumiljonersstaden Shenyang i nordöstra Kina. Beställare är en lokal byggherre. Den tillhörande byggnaden ritas av svenska Zin Arkitektur.

Signaturparker vitaliserar

2013-12-03|

Läs URBIO’s senaste artikel på Arkitektur- och designcentrums portal Hållbarstad.se. Texten tar upp parker som urban strategi, med förmåga att vända nedåtgående trender i befintliga stadsdelar och bädda mjukt och fint för urbana nystarter.

Ekokulturell museiplats

2013-12-02|

Sörmlands Museum bygger nytt i Nyköping. URBIO gestaltar utemiljön som del av verksamheten, där material har lokal anknytning och ytan anpassas för att rymma allt från evenemang och utställningar till muséets kurser och uteserveringar.