Naturlärande i Botkyrka

2013-10-23|

URBIO arbetar med underlag inför samråd samt gestaltningsprogram för en ny, 12 avdelningar stor förskola i Alby. Gården gestaltas utifrån Reggio Emilia-inspirerad utomhuspedagogik, där barnen ska kunna få en förståelse för hur närmiljön fungerar.

Lysande ljusinspiration!

2013-10-18|

Söndagen den 20:e oktober har SMÅA visning av lägenheter och småhus med ljussatta trädgårdar. URBIO har tagit fram inspirerande belysningskoncept med hösttema för tio trädgårdar/uteplatser/balkonger runt om i Stockholmsområdet.

Skelettplan för Kronetorp

2013-10-13|

URBIO är i team med Kjellander + Sjöberg, Urban Minds, TUB och Iterio inbjudna av Burlövs kommun till tävlingen om ny skelettplan för Kronetorpsområdet mellan Malmö och Lund. Stadsomvandlingsområdet ska ges plats för 6000 boende och 500 arbetsplatser.

Mimmi praktiserar hos oss

2013-10-03|

URBIO har nu under hösten glädjen att ha Mimmi Borselius som praktikant hos oss. Mimmi är landskapsarkitektstuderande med bas på SLU Ultuna, men har de senaste läsåren studerat på KTH’s landskapsstudiokurser. Varmt välkommen, Mimmi!