På spaning i Nantes (FR)

2013-09-22|

URBIO besökte årets europeiska miljöhuvudstad Nantes i Frankrike. Vi spanande bl a in stadsutvecklingsprojektet Bottiere Chenaie Eco-District och inspirerande ruderatparker, stadsodlingar och konstprojekt på Ile de Nantes i floden Loire.

Parkutveckling Eldsundsviken

2013-09-11|

Vasallen i Strängnäs har anlitat URBIO för att gestalta en naturpark med platsbildningar i anslutning till gamla regementsområdet P10 vid Eldsundsviken. Området har ett strategiskt entréläge för den kommande stadsutvecklingen med fina utblickar ut över Mälaren.

Grön länk: Rinkebyterrassen

2013-09-10|

URBIO har tagit fram ett gestaltningskoncept för den nya gröna länken mellan Rinkeby och Järvafältet – Rinkebyterrassen. Här byggs 350 nya lägenheter som förenas av en grönskande bostadspark med sociala funktioner. Beställare är ByggVesta Development.