Stadsutveckling i Marieberg

2013-06-30|

URBIO har på uppdrag av ByggVesta kopplats in att se över landskapsfrågorna kring ny bebyggelse i Marieberg på Kungsholmen. Projektet berikar stadsdelen med 100 nya hyresrätter. Utopia Arkitekter har tagit fram förslaget på  det L-ställda bostadshuset.

Nya stadskvarter på Söder

2013-06-13|

När SL’s bussdepå på Södermalm i Kv Persikan flyttas möjliggörs ca 820 nya bostäder fördelat på sju kvarter. Planarbetet är nu igång och URBIO ritar ett av kvarteren på uppdrag av Wallfast och Veidekke Bostad. Byggstart är planerad till tidigast år 2017.

Kalejdoskopiska närmiljöer

2013-06-10|

Vad skapar QIMBY (Quality In My BackYard)? Svar: kalejdoskopisk landskapsarkitektur! Det är dags att fylla framtida städers mellanrum med föränderliga miljöer som tillgodoser stadsbornas behov av stimulerande upplevelser. Läs hela artikeln här >