Exkursion: Hållbara Hökis

2013-05-30|

I studie- och inspirationssyfte besökte URBIO Hållbara Hökarängen. Med eminent guidning av projektledaren Emma Henriksson på Stockholmshem tar vi med oss en massa goda idéer tillbaka till kontoret! Cevicherian Aji y Ajo på gågatan kan varmt rekommenderas!

Biofila principer på gård

2013-05-28|

Upprustningen av en bostadsgård med biofila gestaltningsprinciper tar nu form! Kv Skruven på Södermalm har fått en rejäl uppgradering med artkomplexa växtkompositioner och nyttjande av dagvatten. Uppdragsgivare är TOGO Danielsson Fastighets AB.

Det myllrandes estetik

2013-05-21|

”Visst kan vi uppleva skönheten i en grusig ruderatmarksäng. Det är egentligen inte det estetiska uttrycket som inte tilltalar, snarare handlar det om vad vi förväntar oss att finna i stadens gröna offentliga rum”. Läs hela URBIO’s artikel på Hållbarstad.se här >

Äldreboende i norrort

2013-05-20|

URBIO har i team med Ahlqvist Almqvist arkitekter blivit utvalda av Danderyd kommun att ta fram strukturskisser och gröna idéer för äldreboende och förskola på en naturskön fastighet i norrort. Studien syftar bl a till att se hur förskola och äldreboende kan samverka.

Om naturlek på Lekplatsforum

2013-05-01|

”I naturleken tränas den motoriska färdigheten samtidigt som barnet utvecklar en relation till naturen.” Missa inte när Emma Simonsson på URBIO föreläser om naturlek på Lekplatsforum 2013, antingen i Göteborg 17:e maj eller i Stockholm den 24:e maj >