URBIO ritar i Brofästet, NDS

2013-04-22|

URBIO har fått i uppdrag av Tobin Properties och Einar Mattsson att arbeta med gestaltning av bostadsgård, förgårdsmark, taklandskap och stråk den västra delen av etappen Brofästet i miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden. Läs mer här >

Återbruk loopar resurserna

2013-04-06|

”Att loopa resurserna i urbana landskap är ett sätt för den resurskrävande byggbranschen att minska på sitt oljeberoende. Detta eftersom både transportbehovet och materialkonsumtionen sjunker med återbruk.” Läs URBIO’s nya artikel på Hållbarstad.se här >

Kajer och stråk i Finnboda

2013-04-04|

Arbetet med att utveckla det gamla varvsområdet Finnboda fortsätter. På uppdrag av HSB Bostad gestaltar och projekterar URBIO gator, kajer och cykelstråk i den östra delen av Finnboda längs med vattnet. Finnboda kommer fullt utbyggt ha ca 700 lägenheter. Läs mer >