Om att odla i staden

2013-03-23|

URBIO föreläste på Landscape Design Studio åk4, Arkitekturskolan KTH, om kontorets idéer för hur stadsodling kan gestaltas i framtiden. Läs också intervjun med URBIO om stadsodlandets många betydelser för livet i staden i senaste numret av HSB’s medlemstidning >

Kedjehus längs Råckstavägen

2013-03-14|

URBIO har hjälpt Åke Sundvall Projekt AB och JOLIARK med landskapsplaneringen för 35 nya kedjehus längs med Råckstavägen i Bromma. Husen har en mycket karaktärsfull utdragen form som skapar fina, intima trädgårdsrum. Nu är planförslaget på utställning.

Framtidens skolgårdsmiljöer

2013-03-07|

Den 12:e mars föreläser URBIO på Teknologisk Instituts konferens ”Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2013” i Göteborg. Kom och hör oss berätta mer på ämnet “Naturpedagogiska och rörelsefrämjande utemiljöer för barn”!

URBIO om gröna taklandskap

2013-03-02|

URBIO är just nu involverad i en rad projekt med gröna och socialt programmerade taklandskap. Att aktivera byggnadernas femte fasad med takträdgårdar och takparker är hett. Läs intervjun i Södermalmsnytt med Mattias Gustafsson om varför och hur >