Ätbara parker i Arkitekten

2013-02-26|

I samband med en intervju med författaren till ”Hungry City”, Carolyn Steel (Arkitekten 2.13) omnämns URBIO’s idéprojekt ”Ätbar park”. Med hjälp av urbana fruktlundar med självplock och grillkryddplatser kan bortglömda parker aktiveras socialt.

Platsskräll – urban akupunktur

2013-02-20|

Det finns en underutnyttjad potential i stadens glömda mellanrum. Läs URBIO’s nya artikel om strategier för aktivering av vatten och kajer, bergsbranter och ytor under broar. Genom ”Platsskrällar” skapas nya förutsättningar för ett rikt stadsliv!

Mer grönt boende i söderort

2013-02-18|

Nu är bostadsprojektet Kv Drivhuset vid Enskede Gård Gymnasium på samråd. URBIO har hjälpt Järntorget och Grad arkitekter att utveckla landskapsgestaltningen med odlingslotter på gård, integrerad förskola och dagvattenhantering på gårdsbjälklag.

Föreläsning World in Property

2013-02-13|

URBIO var inbjuden föreläsare på World in Propertys seminarium om utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden. Mattias Gustafsson på URBIO talade kring hur man som landskapsarkitekt kan vara med och bidra med pusselbitar till hållbart stadsbyggande.

Närodlingsoptimerad stad

2013-02-07|

Läs URBIO’s artikel om varför och hur närodling bör integreras i planeringen av nya stadsdelar där social och ekologisk hållbarhet är prioriterade mål. URBIO kallar den gröna stadsbyggnadsprincipen “odling-1-på-5”. Läs artikeln på Hållbarstad.se här >

FSK Isis i Saltsjöbaden invigd

2013-02-05|

Förskolan Isis i Nacka kommun är invigd! Politiker, tjänstemän, förskolepersonal, projektledare och arkitekter var samlade för att fira att verksamheten äntligen kan flytta in i anläggningen. URBIO har ritat lekgården som är byggd på den fem elementen.