Föreläsning: GYF-erfarenheter

2013-01-29|

URBIO’s VD Mattias Gustafsson föreläste på Stockholm Stads seminarieserie ”Kompetensprogram för Norra Djurgårdsstaden” i etappen Brofästet. Föreläsningen förmedlade bland annat erfarenheter av att arbeta med optimering av grönytefaktor i etappen Norra 2, NDS.

ÖSB etapp 1 ute på samråd

2013-01-23|

URBIO har arbetat fram gårdsplanering och grönytefaktor som underlag till samrådshandling i tre av kvarteren i Östra Sala backe i Uppsala. Nu är detaljplanen ute på samråd! Det fortsatta arbetet under våren 2013 kommer att fokusera på gårdsutformning och hållbarhet.

Artikel om naturlek

2013-01-18|

Läs URBIO´s senaste artikel på Hållbarstad.se om vikten av och idéer för naturpedagogisk lek skriven av Emma Simonsson. Forskning har nämligen visat på att vi har lättare att bli ekologiskt ansvarstagande som vuxna om vi får leka i naturmiljöer som barn. Läs mer här >

Slaget om stadsrummet

2013-01-16|

Läs URBIO’s krönika med kritik om hur bilen, och inte människan, kommit att bli dimensionerande i dagens stadsplanering. Kanske är ända sättet att nå mindre bilåkande i våra städer att bilen inte är parkerad precis utanför entrén? Läs mer på Hållbarstad.se >

Stråkidéer för Campus Solna

2013-01-15|

Som ett av fyra lag deltar URBIO i en inbjuden parallellskiss för park- och gatustråk på Karolinska Institutet Campus Solna. Beställare är Akademiska Hus. Uppgiften handlar om att plocka fram idéer på hur utemiljön kan understödja verksamheten för studenter och forskare.

Stockholmspaviljongen klar

2013-01-14|

URBIO deltar med förslag i den öppna arkitekttävlingen för ny signaturpaviljong i Stockholm. Paviljong ska klara att stå i olika typer av stadsrum runt om i Stockholm och komma i olika storlekar: Mini, Midi, Maxi. Nu håller vi tummarna. Tävlingen avgörs i början av mars.

Koncept för Citadellskajen

2013-01-07|

Västra Universitetsholmen i Malmö står inför en omfattande stadsomvandling. Området är en viktig länk mellan innerstad och Västra Hamnen. Malmö Stad har bjudit in tre landskapskontor, däribland URBIO, att arbeta fram idéer för gestaltningen av kajstråket.